Ritstjórnargreinar

Eldra efni

2015
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember.

2014
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2013
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2012
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2011
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2010
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2009
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2008
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2007
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2006
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2005
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2004
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2003
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2002
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

bryndis@bb.is | 12.11.15 | 15:28 Ekki vera fáviti !

Hann Stefán Magnússon sem staðið hefur fyrir útihátíðinni Eistnaflug á Neskaupstað gefur þessi fyrirmæli til gesta hátíðarinnar og fáviti í hans augum er sá sem beitir ofbeldi og þá sérstaklega kynferðisofbeldi. Hann hefur líka gefið í skyn að hann muni hætta að standa fyrir þessari hátíð komi í ljós að ...
Meira

Leiðari 44. tbl. 2015 | 06.11.15 | 13:30Veðurblíða

Þá er fyrsta tölublað nóvembermánaðar farið á flug, feitt og fallegt. Haustið hefur hingað til verið okkur þægilegt, hlýtt og stillt, þær eru ekki amalegar kvöldgöngurnar í stjörnubjörtu blankalogni og tunglsljósi. Blaðið er eins og veðrið, átakalítið.
Meira


Leiðari 43. tbl. 2015 | 29.10.15 | 12:00 Samhugur í verki

Nú eru liðin 20 frá því snjóflóð féll á Flateyri við Önundarfjörð, það var mannskætt og það var hræðilegt. Árið 1995 var vont ár hér á norðanverðum Vestfjörðum, sorgin er yfirþyrmandi og hún býr enn með allri þjóðinni.
Meira

bb.is | 22.10.15 | 10:48 Blómleg menning

Það má með sanni segja að Bæjarins besta sé uppfullt af fróðleik og skemmtilegheitum enda fer í hönd sá árstími þar sem Vestfirðingar gera sér far um að auðga andann. Á sumrin eru útihátíðir og skröll en þegar tekur að dimma dragast íbúar saman að kertaljósum og njóta sköpunarverka andans ...
Meira


bb.is | 22.10.15 | 10:46 Hvað er að frétta

Það er alltaf eitthvað að frétta, eða hvað, hvað þykir fréttnæmt. Skiptir máli hver vann hvaða fótboltaleik eða þurfum við eitthvað að ræða hvort það voru rússar eða ekki sem skutu niður malasísku flugvélina í Úkraínu í fyrra.
Meira

bb.is | 22.10.15 | 10:44 Vinnudeilur og Hollívúd.

Enn á ný eru vinnudeilur í heilbrigðiskerfinu, sjúkraliðar eru á leið í verkfall, lögreglumenn væru það sennilega líka ef þeir hefðu verkfallsrétt. Ráðamenn eru ráðalausir vegna „gríðarlegra” launahækkana undanfarið ár en stærstur hluti almennings strögglar í hverjum mánuði við að ná endum saman.
Meira


bb.is | 22.10.15 | 10:40 Innihald í umræðuna

Ísfirðingar hrukku í kút í vikunni þegar vægðarlaus umræða hentist í gang á veraldarvefnum, DV leiddi með sláandi frétt um illa framkomu við ungling á Ísafirði. Sem betur fer reyndist fréttin ekki á rökum reist og bekkjarfélagar drengsins voru sýknaðir, þeir höfðu ekki níðst á vini sínum og bekkjarfélaga og ekki ...
Meira

bb.is | 24.09.15 | 11:45 Viðburðarík vika

Í Bæjarins besta í dag er nýr dálkur sem við köllum Sjónarmið, í hann munu skrifa fjórir ritfærir Vestfirðingar og ríður Kristinn H. Gunnarsson á vaðið. Honum er að vonum hugleiknar þær hörmungar sem nú dynja yfir í hans heimabæ Bolungarvík.
Meira


bb.is | 24.09.15 | 11:43 Aldrei lognmolla

Í landsmálunum ber umræðan um almannatryggingar hæst, hvað er hæfileg framfærsla fyrir einstakling sem ekki getur sjálfur unnið fyrir sér. Er það náttúrulögmál að fatlaður einstaklingur sé að eilífu fastur í fátæktargildru eða er það í alvöru svo að bætur til öryrkja séu svo háar að fólk geri sér upp fötlun ...
Meira

bb.is | 24.09.15 | 11:41 Þing og þjóð

Í þessari viku hefst haustþing Alþingis og vonandi tekst öllum sem þar sitja að vinna með hag almennings að leiðarljósi. Okkar ágæti þingmaður í Norðvesturkjördæmi Guðbjartur Hannesson tekst nú á við krabbamein og við keflinu tekur Ísfirðingurinn Ólína Þorvarðardóttir
Meira


bb.is | 24.09.15 | 11:39 Mannúð

Það er þyngra en tárum taki að verða vitni að þessum hörmungum í veröldinni, mannvonskan og illskan er hreinlega óskiljanleg. Hvernig má það vera að heilu þjóðirnar séu á flótta og það oftast undan sínum eigin löndum.
Meira

bb.is | 28.08.15 | 11:56 Furðuleg vika

Þegar þessi leiðari er skrifaður er hitabylgja sumarsins að skella á landið okkar fagra, 16° hiti á Hvilftarströndinni fyrir klukkan átta og framundan er fallegur dagur. Krakkaskottin skondrast í skólana algjörlega óafvitandi um þann hvirfibyl sem þeytist nú um ganga og stofur í grunnskólum landsins. Vér óbreyttir landsmenn sem ...
Meira


bb.is | 21.08.15 | 11:17 Fastar skoður hversdagsins

Þessa dagana er líf okkar allra að komast aftur í fastar skorður, sumarleyfið búið og skólar að hefjast. Óregla sumarsins sem er svo skemmtileg tilbreyting er að verða lokið og við tekur hefðbundinn vinnu- og skóladagur. Það verður fundarhæft á vinnustöðum, börnin fara aftur snemma í rúmið og matartímar ...
Meira

bb.is | 21.08.15 | 11:14 Ísland best í heimi

Þegar hinsegin dagar eru haldnir í Reykjavík og tugþúsundir ganga saman til að fagna og styðja mannréttindi hinsegin fólks, þá fyllist ég þjóðarstolti. Okkar litla þjóð er í fararbroddi hvað þetta varðar, við getum öll verið stolt af því. Alltaf má þó betur gera því ennþá hafa prestar þjóðkirkjunnar ...
Meira


bb.is | 06.08.15 | 14:37 Kæru Vestfirðingar

Það er af mikilli auðmýkt sem ég tekst á við það verkefni að stýra þessum merku fjölmiðlum sem þeir félagar Sigurjón og Halldór hafa byggt upp og fóstrað í rúma þrjá áratugi. Bæjarins besta og BB.is eru gríðarlega mikilvægur farvegur upplýsinga innan fjórðungs og til umheimsins. Það er ekki ...
Meira

Leiðari 30. tbl. 2015 | 30.07.15 | 09:35 Tímamót

Enginn veit sína ævina fyrr en öll er. Sama gildir um viðfangsefni sérhvers einstaklings í gegnum lífshlaupið. Þau verða til, mörg hver, fyrir tilviljun og líftími þeirrra mörgu háður, margt ræður för. Framansagt á við um útgáfu Bæjarins besta. Hver hefði spáð litla fjórblöðungnum, sem leit dagsins ljós 14. nóvember 1984, ...
Meira


Leiðari 29. tbl. 2015 | 23.07.15 | 09:40 Förum að með gát

Haft er á orði að erfitt sé að kenna gömlum hundi að sitja. Vel má heimfæra tilvitnaða námstregðu á æði margt sem hendir á lífsgöngunni án þess að seppi, einn tryggasti vinur mannsins í gegnum aldirnar, komi þar beint við sögu. Hverju sem um er að kenna virðumst við lítið hafa ...
Meira

Leiðari 28. tbl. 2015 | 16.07.15 | 09:39 Áhuga- og afskiptaleysi

,,Ríkið ætlar að liðka til fyrir millilandaflugi frá Egilsstöðum og Akureyri með því að fella niður gjöld á flugfélög fyrstu tvö árin og aðstoða við markaðssetningu svæðanna með fjárframlögum. Þetta staðfestir Matthías Imsland, formaður starfshóps sem kannar möguleika á millilandaflugi frá landsbyggðunum.“ (Forsíðufétt, Fréttablaðið 1. júlí) Sem við var að búast ...
Meira


Leiðari 27. tbl. 2015 | 09.07.15 | 09:35 Hagsmunir margra í húfi

Stöðugt er klifað á nauðsyn sátta um stjórnun fiskveiða. Frá því kvótakerfið leit dagsins ljós hefur ósætti markað umræðuna. Ef til vill má segja að við öðru hafi ekki verið að búast þegar séð varð hvernig aðgangur að kerfi, sem stofnað var til verndar hnignandi fiskistofnum, gekk kaupum og sölum ...
Meira

Leiðari 26. tbl. 2015 | 02.07.15 | 09:56 Í mörg horn að líta

Að því er ætla má ríkir samstaða um að í Stjórnarskrá skuli tekin af öll tvímæli um að auðlindir í náttúru Íslands séu þjóðareign. Sá ljóður er hins vegar á að mikill ágreiningur er uppi um orðaval á ákvæðinu. Og þar við situr. BB hefur í skrifum sínum að undanförnu haldið ...
Meira


Leiðari 25. tbl. 2015 | 25.06.15 | 09:21 Alvaran verður ekki umflúin

Þjóðhátíðardagurinn, haldinn hátíðlegur samkvæmt hefðbundinni venju, víðast hvar, að viðbættum trumbuslætti á Austurvelli höfuðborgarinnar, og dagur aldarafmælis kosningaréttar kvenna, eru runnir úr tímaglasinu, og fólk klæðst hvunndagsfötum á ný. Veruleikinn tekinn við, bitur að margra mati. Á laugardaginn gengu mörg hundruð ungra kvenna og karla út úr æðstu menntastofnunum landsins ...
Meira

Leiðari 24. tbl. 2015 | 18.06.15 | 09:16 Þrátt fyrir allt

,,Allt fram streymir endalaust, ár og dagar líða.“ Þessi augljósa ábending skáldsins opinberast daglega án þess að við fáum nokkru þar um ráðið. Þannig rann þjóðhátíðardagurinn upp á sínum frátekna degi. Þrátt fyrir óróleika og djúpstætt sundurlyndi sem nú skekur þjóðarsálina er heldur ólíklegt að einhverjum hafi komið til hugar að ...
MeiraByggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli